Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs în data de 05.09.2012, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  • consilier juridic clasa I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Suport Juridic;
  • consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Contractare – Compartimentul Contractare
  • consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate.

Interviul va avea loc la o data stabilită ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.

UPDATE 24.08.2012 – Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs in data de 05.09.2012, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, in vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  • consilier juridic clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Suport Juridic;
  • consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Contractare – Compartimentul Contractare
  • consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate.

Interviul va avea loc la o data stabilită ulterior, conform prevederilor legale in vigoare.

UPDATE 03.09.2012– Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de concurs pentru concursul de ocupare a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: consilier clasa I grad profesional asistent, consilier clasa I grad profesional debutant, consilier juridic clasa I grad profesional debutant din data de 05.09.2012.

UPDATE 04.09.2012 – Ca urmare a adresei Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin care suntem informati ca Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov va intra intr-un proces de reorganizare, concursul de ocupare a functiilor din data de 05.09.2012 se va suspenda.