Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs în zilele 23.05.2012, ora 10.00 (proba scrisă) şi 25.05.2012, ora 10.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior – 2 posturi – în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate şi consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Contractare. Anuntul si bibliografia de concurs