Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul in Bucuresti str. Splaiul Independentei, nr. 202A, sector 6, organizeaza concurs in zilele 07.12.2011, ora 10.00 (proba scrisa) si 09.12.2011, ora 10.00 (interviul), la sediul institutiei, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent si consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finantate.