În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin H.G. nr. 908/1997, H.G. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare, H.G. 411/2005 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, precum și Ordonanța nr. 19/1995, modificată de Legea nr. 1/2006, potrivit căreia bunurile instituțiilor publice scoase din funcțiune vor fi valorificate în prima etapă prin transmitere fără plată de la instituțiile publice deținătoare, la alte instituții publice sau unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania,
Vă comunicăm că OIR PECU – Regiunea București-Ilfov disponibilizează mijloacele fixe conform listei anexate la prezenta adresă (Anexa 1).

6156_Anunt de disponibilizare catre institutii publice