Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr. 220A, sector 6, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior în data de 17.12.2012, ora 10.00 proba scrisă, la sediul instituţiei. Interviul va avea loc la o dată stabilită ulterior.