Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol I nr.34-36, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior în data de 04.12.2013, ora 10.00 proba scrisă, la sediul instituţiei. Interviul va avea loc la o dată stabilită ulterior.