Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, et. 7, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional imediat superior în data de 22.12.2014, ora 10.00 proba scrisă, la sediul instituţiei. Interviul va avea loc la o dată stabilită ulterior.