ANUNŢ – Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional superior în perioada 01-04.07.2019, astfel:
– 01.07.2019, ora 10.00 – proba scrisă
– 04.07.2019, ora 10.00 – interviul