Candidații declarați “admis” la interviul organizat în data de 21.02.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a posturilor vacante de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, din cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730 (7 posturi) sunt invitați mâine, 23.02.2024, ora 11:00, la sediul OIR PECU Regiunea București-Ilfov, situat în București, b-dul Carol I nr. 34-36, etaj 11, sector 2.