ANUNŢ privind începerea activităţii de către candidaţii declaraţi admişi la concursul pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), de ocupare a unui număr de 11 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post în afara organigramei sunt obligaţi să se prezinte la compartimentul Activităţi suport (responsabilul resurse umane) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a rezultatelor finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.
În cazul neprezentării candidatului admis în vederea încheierii contractului individual de muncă, precum şi în cazul neprezentării la post la termenul stabilit în contractual individual de muncă, postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Descarcare document - anunt-30052019-concurs-11-posturi.pdf