Către: Operatorii economici interesați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de organizare eveniment, Cod  CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Evenimentul se va desfășura în data de 21.02.2019 în intervalul orar 12.30 – 18.00 și în data de 22.02.2019 în intervalul orar 08.30 – 18.00.

Sursa de finanțare va fi asigurată prin proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 04.02.2018 (inclusiv), cu cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) și cu denumirea “Servicii organizare eveniment pentru CM.

Persoane de contact:

Andreea Saftere, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.

Monica Dinescu, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro