Organismul Intermediar pentru POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov vă invită să participați la achiziția având ca obiect închirierea unui imobil cu destinația de sediu pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

COD CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Data limită de depunere a scrisorilor de intentie 03.03.2017 ora 12.00 la registratura institutiei sau prin email la adresa office@oiposdrubi.ro .