INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 Către: Operatorii economici interesați

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de analiză de risc la securitate fizică, cod CPV  71317000-3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.

 Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SEAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 23.03.2018, cu cod CPV 71317000-3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor și cu denumirea “Servicii de analiză de risc la securitate fizică pentru OIR POSDRU BI.

Persoana de contact: Marius DOBRE, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.