Către: Operatorii economici interesați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de curățenie, Cod  90919200-4 – Servicii de curățare a birourilor prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii de comun acord a perioadei de valabilitate, prin act adiţional.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SEAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 23.03.2018, cu cod CPV 90919200-4 – Servicii de curățare a birourilor și cu denumirea “Servicii de curățenie pentru OIR POSDRU BI.

Persoana de contact: Monica DINESCU, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.