Către: Operatorii economici interesați

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de de medicina muncii, Cod  CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2023. Sursa de finanțare va fi asigurată prin proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 24.12.2018, cu cod CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii și cu denumirea “Servicii de MED. MUNCII pentru OIR POSDRU BI.

Persoane de contact:

Andreea Saftere, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.