Către: Operatorii economici interesați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de medicina muncii, Cod  CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii de comun acord a perioadei de valabilitate, prin act adiţional.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SEAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 23.03.2018, cu cod CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii și cu denumirea “Servicii de medicina muncii pentru OIR POSDRU BI.

Persoana de contact: Monica DINESCU, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.