Către: Operatorii economici interesați

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de spălătorie auto, Cod  CPV 50112300-6 – Servicii de spălare a automobilelor si servicii similare prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.

 Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii de comun acord a perioadei de valabilitate, prin act adiţional.

 Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SEAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 23.03.2018, cu cod CPV 50112300-6 – Servicii de spălare a automobilelor si servicii similare și cu denumirea Servicii de spălătorie auto pentru OIR POSDRU BI.

Persoana de contact: Andreea SAFTERE, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.