INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: Operatorii economici interesați

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de sănătate și securitate în muncă și servicii de prevenire și stingere a incendiilor, Cod CPV 71317000-3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr. 395/2016.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii de comun acord a perioadei de valabilitate, prin act adiţional.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SEAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 26.04.2017, ora 12.00, cu cod CPV 71317000-3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor și cu denumirea “Servicii de SSM și PSI pentru OIR POSDRU BI”.

Persoana de contact: Marius Dobre, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office @oiposdrubi.ro.