In conformitate cu prevederile art. 8.27 din Instructiunea nr. 103/2015, in intervalul 20-25 ale lunii, liderii de parteneriat sunt obligati sa raporteze lunar Organismelor intermediare, locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013, precum si intervalul orar in care se implementeaza aceste activitati/subactivitati.