OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov vă informează că datele bancare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debite sunt:

IBAN RO82TREZ70054010503XXXXX deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Bucureşti,

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Cod fiscal (CUI): 20897750.