PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI:

Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional:

– Sprijinirea activităților Autorității de Management si a Organismelor intermediare(inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat în perioada 01.01.2017 – 31.03.2017, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, în baza Deciziei de aprobare a finanţării proiectului nr. 1520/09.02.2017, emisă de DGPCU.   

Valoarea totală a proiectului este de 1.540.460,88 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.235.526,10 lei;
  • cheltuieli neeligibile în valoare de 81.959,01 lei;
  • contributia nationala în valoare de 222.975,77 lei.

Valoarea totală a proiectului solicitată prin cererea de rambursare nr. 1 finală este de 1.292.087,00 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1.032.296,20 lei;
  • cheltuieli neeligibile în valoare de 73.492,00 lei;
  • contributia nationala în valoare de 186.298,80 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost de a acorda sprijin activităților OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.

Rezultate:

  • Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului din cadrul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU..
  • Activitatea privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activitățile generale care contribuie la realizarea rezultatului.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

  • Beneficiarul direct al acestui proiect a fost OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.
  • Grupul ţintă a fost format din personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV.