Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov (OIR PECU – Regiunea București-Ilfov), prin reprezentantul său legal domnul Adrian Silviu Ancuța – director executiv, organizează, la sediul instituției din București, bdul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – serviciul Monitorizare proiecte din cadrul OIR PECU – Regiunea București-Ilfov, ID 419875