Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul MIPE și a unităților subordinate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a următoarelor posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512