In Monitorul Oficial al României, partea I, n. 777 din 19.X. 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 2802/2015 – regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.
Art. 1. — (1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” care au depus deja cererea de rambursare finală şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data apariţiei prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 13 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.
Art. 2. — Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” în vigoare.
Art. 3. — Pentru proiectele aflate în implementare la data apariţiei prezentului ordin şi care se vor finaliza până la data de 15 octombrie 2015, beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pot depune cereri de rambursare finală până la data de 27 noiembrie 2015.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilorde rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015, se abrogă.