REZULTATE OBŢINUTE la interviul din data de 16.05.2022, din cadrul  concursului de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 4 posturi expert administraţie publică, în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte – 1 post și în cadrul compartimentului Verificare proiecte – 3 posturi, pentru proiectul Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512

6471_Rezultate interviu