Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucureşti – Ilfov reaminteşte beneficiarilor că au obligaţia legală şi contractuală de a transmite reconcilierea contabilă conform modelului prevăzut de Ordinul 2548/2009 ( Formularul 9) în termen de 30 de zile de la plata cererii finale.