Anunt privind recuperarea TVA in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013.

Stimati beneficiari,

Publicarea in data de 13.08.2012 a HG nr 831/2012 privind completarea art. II din Hotararea Guvernului nr. 1135/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, a generat modificarea conditiilor de restituire a cheltuielilor cu TVA.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finantelor Publice incearca sa gaseasca solutii, pentru rambursarea contravalorii TVA aferente cheltuielilor eligibile efectuate dupa data de 13.08.2012, pentru beneficiarii si partenerii proiectelor finanţate prin POSDRU.

În acest context, OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov a organizat, in perioada 15 – 30 mai 2013, intalniri cu beneficiarii, in vederea identificarii aspectelor generate de modificarile legislative referitoare la rambursare/restituirea TVA.

In ceea ce priveste cheltuielile cu TVA efectuate anterior datei de 13.08.2012, pentru care beneficiarii nu au acte aditionale aprobate, va informăm ca acestea fac obiectul unui demers distinct.