Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6,  suspendă, în baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Serviciului Contractare, Compartimentul Suport Juridic, în cadrul concursului ce are loc în data de 23-25.01.2012, în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul instituţiei.