Urmare adresei MMFPS nr. 48755/IC/15.05.2012 înregistrată la sediul instituţiei noastre cu nr. 4136/15.05.2012, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, suspendă:

  • concursul din zilele 22.05.2012, ora 10.00 (proba scrisă) şi 24.05.2012, ora 10.00 (interviul), organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate;
  • concursul din zilele 23.05.2012, ora 10.00 (proba scrisă) şi 25.05.2012, ora 10.00 (interviul), organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior – 2 posturi – în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate şi consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Contractare.