10.08.2007 Incepând cu luna septembrie, Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov va organiza o serie de sesiuni de instruire destinate viitorilor solicitanţi de finanţare nerambursabilă interesaţi de axele prioritare din POSDRU gestionate de instituţia noastră. citeste tot …
 .
03.08.2007 Pentru schemele de finanţare Phare 2005-2006 Măsuri de incluziune socială, la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov, există un birou de help-desk unde puteţi obţine informaţii privind aceste scheme de finanţare nerambursabilă. Întrebările dvs. vor fi adresate prin fax (021 319 12 80) sau email