08.12.2008 Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice şi de grant cuprinzând prelungirea termenului limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru proiectele strategice şi detalii privind echipa de management a proiectului