22.02.2008 Lista scurtă cu răspunsuri rectificate la întrebările adresate de potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management POS DRU pentru schema de finanţare nerambursabila Phare 2006, Referinţa 02 – Servicii sociale citeste tot …
22.02.2008 Lista cu răspunsuri la întrebările adresate de potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management POS DRU pentru schema de finanţare nerambursabila Phare 2006, Referinta 03 -Promovarea învăţării pe parcusul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă citeste tot …
22.02.2008 Lista cu răspunsuri la întrebările adresate de potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management POS DRU pentru schema de finanţare nerambursabila Phare 2006/018-147.04.02, Referinţa 04 – Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă  citeste tot …
19.02.2008 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane deschide 16 linii de finanţare pentru 16 Domenii Majore de Intervenţie (DMI), prin lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
13.02.2008 Lista nr.3 (modificata) cu răspunsurile la întrebările adresate de către potenţialii solicitanţi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  – Phare 2006/018-147.04.02, referinţa: 02 citeste tot …
11.02.2008 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică varianta finala a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane citeste tot …
06.02.2008 ORDIN nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” citeste tot …