16.01.2009 S-au publicat logo-urile Uniunii Europene, Guvernului României – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013, care trebuie folosite de către beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.
Beneficiarii au obligaţia de a folosi elementele de identitate vizuală pentru toate activităţile şi produsele de informare şi comunicare, conform Manualului de identitate vizuală.
descarcare arhiva cu logo