31.07.2009 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov anunţă faptul că funcţia publică de execuţie de consilier juridic clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 din cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Suport Juridic este vacantă.
 .
30.07.2009 AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84

Tot în acest context, AMPOSDRU publică şi Corrigenda la Ghidurile Solicitantului – condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, prin care se prelungeşte termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, din data de 03.08.2009 până la data de 10.08.2009, ora16.00.

În cazul cererilor de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare rămâne neschimbat, pentru data de 31.08.2009, ora 16.00. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte

17.07.2009 AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, respectiv 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, termenul limită din data de 20.07.2009 se prelungeşte până la data de 03.08.2009, ora16.00.

Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79, 81, 82, 84;

Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 80, 83;

pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită din data de 17.08.2009 se prelungeşte până la data de 31.08.2009, ora 16.00.
Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 88-98;

Corrigendum nr. 3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-87.

14.07.2009 AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor.
În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost semnate până la data de 30 iunie 2009 ; citeste mai mult
14.07.2009 AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la depunerea documentelor necesare procesului de contractare: Depunerea documentelor necesare perfectării contractului de finanţare la sediul AMPOSDRU (Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti) de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate se va realiza în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9:00 – 12.30. În afara intervalului orar menţionat, depunerea documentelor respective nu este permisă. Vă mulţumim pentru înţelegere!
14.07.2009 AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice. Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului – Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.
14.07.2009 AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la activitatea de informare a potenţialilor beneficiari POSDRU : Având în vedere lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice în luna martie 2009 şi respectiv, luna aprilie 2009, precum şi numărul mare de solicitări din partea potenţialilor beneficiari eligibili cu privire la stabilirea unor întâlniri cu reprezentanţii AMPOSDRU în vederea prezentării propunerilor de proiecte pe care intenţionează să le transmită în sistemului informatic Action Web, AMPOSDRU face următoarele precizări: citeste mai mult