26.07.2010

AMPOSDRU publică spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuită.
AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta si publică spre informare Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, versiunea revizuită ca urmare a integrării comentariilor relevante primite.

22.07.2010 OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov publică spre informare si consultare Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pentru DMI 5.1, pentru proiecte de tip grant. Vă rugăm să transmiteti comentariile dumneavoastră la adresa ghid51cs[at]fsenordest.ro până la data de 2 August 2010. Vizualizare Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pentru DMI 5.1
22.07.2010  AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Această instrucţiune se aplică atât în cazul solicitării prefinanţarii, cât şi în cazul avansării/transferării către parteneri a unei tranşe din prefinanţarea primită de la AM POSDRU. Prezenta instrucţiune înlocuieşte instrucţiunea AMPOSDRU nr.13 privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite Partenerilor din cadrul proiectului şi instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanţare.
19.07.2010 AMPOSDRU publică versiunea  revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanea, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010.
15.07.2010 AMPOSDRU publică  Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecteşi alocările financiare aferente anului  2010, actualizat şi modificat.Vă rugăm să consultaţi secţiunea Documente programatice.
07.07.2010

AMPOSDRU publică lista celor mai frecvente întrebări

AMPOSDRU publică răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate în ultimul timp de către aplicanţi, referitoare la eligibilitatea solicitanţilor/partenerilor, citeşte mai mult

02.07.2010

 Ordinul nr. 448/11.06.2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis.

Ordinul nr. 448/11.06.2010  privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de minimis „Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” necesar implementării Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexele 12,  3  aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, formare, respectiv de minimis, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.

02.07.2010

Ordinul nr. 449/11.06.2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, împreună cu Anexa la Ordin, este publicat în cadrul secţiunii Implementare proiecte.

01.07.2010

Măsuri pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a luat o serie de măsuri care vizează pe de o parte, modificarea mecanismului de acordare a prefinanţării, iar pe de altă parte modificarea Ghidului Solicitantului.citeşte mai mult

01.07.2010

AMPOSDRU publică Situaţia proiectelor depuse şi contractate în cadrul POSDRU.

Până la data de 26 mai 2010 au fost depuse, în cadrul liniilor de finanţare POSDRU, 5597 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 8 miliarde euro. Cel mai mare număr de proiecte – peste 20% – s-au înregistrat în domeniul îmbunătăţirii calificării angajaţilor în sectorul privat (DMI 3.2), iar cel mai mic număr, respectiv sub 0,3% din numărul total – s-a înregistrat în domeniul care vizează dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din sistemul public de ocupare  în vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite (DMI 4.2.) citeşte mai mult