14.07.2011

AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU – 2010, aprobat în cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 şi declarat admisibil de către Comisia Europeană prin adresa ARES nr.747753/08.07.2011. Raportul poate fi descărcat şi din secţiunea Documente/legislaţie – Rapoarte.

În urma analizei efectuate la nivelul serviciilor de specialitate ale CE, în conformitate cu prevederile art. 67 alin.4 al Regulamentului (CE) nr.1083/2006, CE va transmite opinia asupra conţinutului RAI 2010 în termen de două luni. 

07.07.2011

AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte. Documentul publicat la 05.07.2011 conţinea, în mod eronat, proiecte selectate pe Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 112, al cărei proces de evaluare este suspendat. AMPOSDRU regretă această eroare şi publică lista corectată. Menţionăm că această listă va fi actualizată periodic. 

05.07.2011

AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte. Totodată, AMPOSDRU publică lista partenerilor implicaţi în fiecare proiect