26.06.2009 În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU publică lista beneficiarilor selectaţi până la data de 19 iunie 2009 pentru finanţare din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU). 
 .
26.06.2009 În cursul anului 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat 72 de linii de finanţare, prin Fondul Social European, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro.
10.06.2009 Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU va publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare.