28.06.2010 Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.citeşte mai mult

28.06.2010

AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului (UE) nr. 539 din 16 iunie 2010 care modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 din 16 iunie 2010 în forma adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu. Regulamentul nr. 539/2010 modifică Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, în sensul simplificării anumitor cerinţe şi proceduri în domeniul managementului financiar.

28.06.2010

AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind formatul standard al Graficului estimativ al depunerii cererilor de rambursare

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare.

Va rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

28.06.2010 AMPOSDRU publică următoarea instrucţiune privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor finanţate prin POS DRU.

01.06.2010 OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica LISTA cuprinzand persoanele participante si declarate admis la interviul organizat în data de 22.04.2010, în vederea ocuparii unui post vacant, prin transfer la cerere, din cadrul OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov citeste tot …