22.06.2011 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Bucureşti – Ilfov (OI R POSDRU BI)  publică răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate de către potenţialii benefeficiari şi beneficiarii POSDRU
 .
20.06.2011
AMPOSDRU publică lista cererilor de prefinanţare care au fost respinse
AMPOSDRU publică lista cererilor de prefinanţare nr.2, respectiv nr.3, care au fost respinse, întrucât nu îndeplinesc prevederile Deciziei nr.9 din 23.02.2011 a AMPOSDRU.
Conform art. 5, alin. (7), lit. b), „a doua tranşă de prefinanţare va fi de max. 20% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare şi va putea fi acordată doar după recuperarea unei sume echivalente a cel puţin 50% din prefinanţarea primită anterior”.Beneficiarii care se regăsesc pe această listă pot depune o nouă cerere de prefinanţare după ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în această decizie.
17.06.2010 AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 53/13.12.2010AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 prin care se modifică art.17 alin.12 din modelul standard de notificare AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru modificarea contractului de finanţare strategic/de grant ca urmare a modificărilor legislative, aprobat prin Decizia directorului general al AMPOSDRU nr.53/13.12.2010. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.
17.06.2010

AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor

AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.