25.05.2009 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat în data de 9 mai 2009,14 noi linii de finanţare pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie (DMI) finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acţiunile finanţate vor fi implementate la nivel naţional,multi-regional sau sectorial.  detalii  .
20.05.2009 Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre consultare proiectul de Ghid privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat. Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU .citeste mai mult