31.03.2010 AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansării de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010
31.03.2010 Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor POSDRU, în vederea aplicării prevederilor articolului 9 A) alin.(1) şi ale articolului 9 B) alin.(1) şi alin.(3) din Condiţiile generale şi speciale ale contractului de finanţare facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile, AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite , aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.

instrucţiunea privind modalitatea de plată a TVA-ului

29.03.2010 AMPOSDRU va organiza în data de 30 martie 2010, în Bucureşti, conferinţa de lansare a proiectului „Prima evaluare intermediară a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
22.03.2010 Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucureşti – Ilfov organizează în data de 22.04.2010 interviu pentru ocuparea prin transfer la cerere a unor posturi vacante. citeste tot …