24.11.2008 Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidul Solicitantului şi Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice lansate în data de 8 iulie 2008 (cu excepţia cererii de propuneri de proiecte nr. 59 „Burse doctorale”), prin care termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare se prelungeşte până la data de 19.12.2008, ora 17.00…
14.11.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 15.12.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 17.12.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 din cadrul Biroului Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice şi inspector clasa I gradul profesional asistent treapta de salarizare 2 din cadrul Serviciului Selecţie şi Contractare Proiecte – Compartimentul Contractare.

 .
13.11.2008 În atenţia potenţialilor beneficiari responsabili pentru iniţierea sau implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional.Aveţi ataşat adresa Ministerului Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind deschiderea conturilor beneficiarilor, prin care se gestionează sumele aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din fonduri aferente cofinanţării sau prefinanţării acestora.
citeste adresa
 .
12.11.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 12.12.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 15.12.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea organizării examenului de promovare în gradul profesional