26.11.2009 O bună utilizare a fondurilor europene din Fondul Social European ne poate ajuta în combaterea crizei. Din păcate , pentru unele scheme de finanţare, am constatat o absorbţie insuficientă a fondurilor europene”, a declarat, miercuri, 25 noiembrie 2009, doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Coordonator al Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov, în deschiderea Conferinţei “Combaterea crizei prin accelerarea absobţiei fondurilor europene din Fondul Social European” citeste tot …  
 .
24.11.2009 Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucureşti Ilfov organizează în data de 25 noiembrie 2009, ora 12 în AULA Bibliotecii Centrale Universitare, conferinta cu tema “Combaterea crizei prin accelerarea absorbţiei fondurilor europene din Fondul Social European”.  Conferinţa urmăreşte, dinamizarea aplicaţiilor pentru finanţarea proiectelor FSE prin facilitarea de parteneriate viabile la nivel local, dezvoltarea unei culturi a cooperării şi parteneriatului pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor în cadrul POS DRU, dezvolatarea capacităţii administrative de accesare/implementare a POS DRU şi facilitarea schimbului de experienţă şi a competenţelor în domeniul managementului de proiect în cadrul POS DRU.