27.10.2009 Comunicat de presa – Prelungirea termenelor de depunere a proiectelor pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, a formării profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.citeste tot …
27.10.2009 AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis.citeste tot …
27.10.2009 AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 septembrie 2009 pentru finanţare din POSDRU.citeste tot …
27.10.2009 Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU.
citeste tot …