14.11.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 15.12.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 17.12.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 din cadrul Biroului Juridic, Administrativ, Achiziţii Publice şi inspector clasa I gradul profesional asistent treapta de salarizare 2 din cadrul Serviciului Selecţie şi Contractare Proiecte – Compartimentul Contractare.

12.11.2008 rganismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 12.12.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 15.12.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea organizării examenului de promovare în gradul profesional

05.09.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 15.09.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 16.09.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3, din cadrul Serviciului Management Financiar – Compartimentul Verificare Cheltuieli si inspector clasa I gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Implementare Proiecte – Compartiment Programare.

29.05.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 09.06.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 10.06.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de auditor clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3

04.04.2008 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 08.05.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 09.05.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent treapta de salarizare 3

26.03.2008  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov anunţă faptul că funcţia publică de execuţie de inspector clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 este vacantă.vizualizare Anunt
24.03.2008  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 24.04.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 25.04.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3, consilier juridic clasa I, grad profesional principal treapta de salarizare 3 si inspector clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3

21.03.2008  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, organizează concurs în zilele 21.04.2008, ora 10.00 (proba scrisă) şi 22.04.2008, ora 15.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de auditor clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3