29.11.2010 Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucuresti – Ilfov organizeaza în data de 21.12.2010 interviu pentru ocuparea prin transfer la cerere a unor posturi vacante.
 .
11.10.2010 Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou – Biroul Managementul Calitatii din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti Ilfov.
 .
22.03.2010  Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucureşti – Ilfov organizează în data de 22.04.2010 interviu pentru ocuparea prin transfer la cerere a unor posturi vacante.
 .
31.07.2009  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov anunţă faptul că funcţia publică de execuţie de consilier juridic clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 din cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Suport Juridic este vacantă.