01.09.2011  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 12 anunţă faptul că următoarele funcţii publice de execuţie sunt vacante: Compartimentul Selecţie Operaţiuni

 • inspector clasa I grad profesional asistent – 1 post;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lungă durată profil economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Biroul Managementul Calităţii

Compartimentul Verificare Tehnică

 • inspector clasa I grad profesional asistent – 2 posturi;

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

 • studii superioare de lungă durată profil economic sau juridic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Compartimentul Managementul Informaţiei

 • referent clasa III grad profesional principal – 1 post;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă

Serviciul Contractare

Compartimentul Suport Juridc

 • consilier juridic clasa I grad profesional asistent – 1 post;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lungă durată, profil juridic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Compartimentul Contractare

 • expert cls. I grad profesional asistent – 1 post;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Serviciul Economic

Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate

 • expert clasa I grad profesional asistent – 1 post;
 • inspector clasa I grad profesional asistent – 2 posturi;
 • consilier clasa I grad profesional debutant – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:

 • studii superioare de lungă durată, profil economic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 90 alin. (5) din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: ” Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.”
 • să   îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturile pot fi ocupate prin transfer la cerere, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune cererile de transfer, însoţite de curriculum vitae în format european, în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului pe adresa de e-mail office[at]oiposdrubi.ro. Anunţul se va publica pe site-ul instituţiei  www.oirbi.ro   la data de 01.09.2011.

Ocuparea posturilor prin transfer la cerere va avea loc pe bază de interviu, care se va organiza la sediul instituţiei la data de 23.09.2011, ora 10.00.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la telefon 021/319.12.80.

Vezi adresa oficiala

 .
08.02.2011  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 12 anunţă faptul că următoarele funcţii publice de execuţie sunt vacante:Biroul Managementul Calităţii – Compartimentul Managementul Informaţiei

 • inspector clasa I grad profesional asistent – 2 posturi;
 • referent clasa III grad profesional principal – 1 post;

Serviciul Contractare

Compartimentul Suport Juridc

 • consilier juridic clasa I grad profesional asistent – 1 post;

Compartimentul Contractare

 • consilier cls. I grad profesional principal – 1 post;

Serviciul Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate

 • expert clasa I grad profesional asistent– 1 post;
 • inspector clasa I grad profesional asistent – 3 posturi

 vizualizare Anunt