16.09.2010
 AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 15 septembrie 2010. Vezi documentul
10.09.2010
 Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucuresti – Ilfov aduce la cunostinta potentialilor beneficiari ca, incepand cu data de 10.09.2010, orele 16:30, a decis inchiderea Cererii de propuneri de proiecte nr.106 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in regiunea Bucuresti – Ilfov”.Mentionam faptul ca pana la data de 08.09.2010, ora 12:00, au fost inregistrate in sistemul informatic ActionWeb un numar de 61 de proiecte cu o suma totala a finantarii nerambursabile solicitata in valoare de aproximativ 116.000.000 RON.

OIR POS DRU Regiunea Bucuresti – Ilfov multumeste pe aceasta cale, potentialilor beneficiari care au manifestat interes pentru Cererea de propuneri de proiecte deschisa de institutia noastra in data de 27.08.2010, ora 10:00, iar pe cei interesati in continuare de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare ce vor fi deschise in viitor.

Comunicat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

09.09.2010
 Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică instrucţiunea 30 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi  a anexelor acesteia, completarea documentului „Evidenţa cheltuielilor”, consultarea categoriei de risc asociată proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU/OIR POSDU.Formatele editabile ale anexelor 1, 3 si 4 vor putea fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte.

De asemenea, AMPOSDRU anunţă redeschiderea sistemului ActionWeb, modulul Evidenţa Cheltuielilor, astăzi, 09 septembrie 2010, ora 16.00

09.09.2010
 AMPOSDRU publică privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.
09.09.2010
 AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.
06.09.2010

 Instrucţiune privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU. 

Urmare a modificărilor legislative şi în dorinţa de a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin POSDRU, Autoritatea de Management a modificat instrucţiunea privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU.