Beneficiarii contractelor de finanţare POSDRU, care sunt in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov interesaţi a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmită la adresa audiente[at]oiposdrubi.ro, până cel tarziu in fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:

  •   date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect , adresa de corespondenţă,  numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicită audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
  •   motivul solicitării.

Programul de audienţe se desfăşoară in fiecare joi, orele 14.00 – 16.00