A fost publicat Calendarul estimativ privind procesul de evaluare şi selecţie pentru cererile de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Sursa www.fonduri-ue.ro